Administrowanie i przetwarzanie danych osobowych podlega pod przepisy i procedury Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, czyli słynne RODO. W każdej firmie nieustannie gromadzone są dane nie tylko pracowników, ale również kontrahentów, potencjalnych klientów czy osób zainteresowanych daną marką. Nieumiejętne zarządzanie danymi może prowadzić jednak do poważnych naruszeń, a w przypadku kontroli – nawet ogromnej kary finansowej. Jak z tym zagadnieniem radzi sobie Triva ERP?

Ewidencjonowanie danych

System Triva pozwala na sprawne ewidencjonowanie uzyskiwanych danych i źródeł ich pochodzenia. Dzięki prostemu mechanizmowy zarządzania zgodami, użytkownik programu może tworzyć własne definicje zgód czy ich wycofań. Zgodnie z wymogami RODO w systemie Triva jest możliwość prowadzenia elektronicznego rejestru czynności przetwarzania oraz rejestru kategorii przetwarzania w sposób czytelny, tak, aby możliwe było dokonanie szybkiej weryfikacji i przeglądu oraz udostępnia danych na żądanie lub w razie kontroli organu nadzorczego. Triva to także zaawansowane mechanizmy anonimizacji i szyfrowania danych – zgodnie z obowiązującym prawem, zarządzanie dostępem do systemu jest kontrolowane przez administratora, a użytkownicy otrzymują jedynie dedykowane uprawnienia.

Administrowanie danymi w Triva

Jako administrator danych czy osoba pełniąca funkcję IDO możesz nie tylko przeprowadzić proces anonimizacji/pseudoanonimizacji ale także wprowadzać odpowiednie definicje dokumentów czy zakresy zaciemniania danych. Ułatwią one także szacowanie ryzyka związanego z operacjami przetwarzania danych osobowych, jak i przeprowadzanie audytów wewnątrz organizacji, co przełoży się na sprawną współpracę i właściwy poziom wiedzy w obszarze RODO. Zgodnie z przepisami, w obowiązku każdego pracownika jest także zgłaszanie naruszeń – niezwłocznie po ich dostrzeżeniu. Triva umożliwia skonfigurowanie interfejsu w taki sposób, aby móc zarejestrować naruszenia i szybko wdrożyć systemy naprawcze w tym zgłosić naruszenia do organu nadzorczego lub do osób powierzających dane osobowe, jest wyjątkowo dogodnym narzędziem pracy niezależnie od zajmowanego stanowiska w organizacji.

Administrowanie danymi osobowymi w Triva jest proste, mimo że temat jest bardzo skomplikowany – w grę wchodzi bezpieczeństwo danych. Dzięki wyborowi odpowiedniego oprogramowania, dostosowanego do zabezpieczania wszystkich danych i pozwalającego na przydzielanie odpowiednich uprawnień, można mieć pewność, że w przypadku kontroli wszystko odbędzie się bez zastrzeżeń. System Triva dopasowany jest do pracy w firmie każdego rozmiaru – od kilkunastoosobowej działalności, po ogromne konsorcja. Chcesz porozmawiać o programie? Skontaktuj się z nami mailowo, lub telefonicznie.