Aktualizacja programu do najnowszych wersji to ważne wydarzenie. Wspieranie firm w ciągłych zmianach przepisów może przyprawiać o zawrót głowy. Warto jednak zainwestować w narzędzie, które nie tylko będzie wygodne do pracy, ale również stale aktualizowane do najnowszych zmian w prawie oraz dostosowywane do najnowszych technologii. Takim rozwiązaniem jest enova365, która właśnie została zaktualizowana do najnowszej wersji. Co się zmienia?

Najważniejsze zmiany dotyczą ulepszeń systemowych. Wycofano obiekty biznesowe związane z Analizami Wielowymiarowymi oraz Zdjęciami danych. Dostęp do danych związanych z wycofywanymi obiektami będzie tylko i wyłącznie w kopiach bazy danych w wersjach systemu wcześniejszych niż 2106.0.0. Położenie paneli dodatkowych – Pasek nawigacji, Foldery, Asystent, Organizuj widok i inne – mogą być opcjonalnie zapamiętane przez system. Ustawienia można teraz zapisać do lokalnego pliku konfiguracyjnego Ustawienia enova.xml. Dodano parametr umożliwiający wskazanie własnego, domyślnego folderu zapisu wydruków dla wydruków REPX. Parametr dostępny jest z poziomu Narzędzia/Opcje/Raportowanie/XtraReports/Konfiguracja.

Aktualizacja w pracy zdalnej – nowe funkcjonalności

W wersji okienkowej rozbudowano funkcję przepinania zadań. Dzięki funkcjonalności Drag&Drop (przeciągnij i upuść) możemy przepinać Zadania Pracy Zdalnej pomiędzy Grupami Zadań oraz Grupy Zadań pomiędzy Pakietami Prac. Ułatwi to użytkownikowi tworzenie struktury organizacji pracy. Rozbudowano również funkcjonalność Pracy Zdalnej o przyciski ustalające kolejność wyświetlania. W obszarze Pracy Zdalnej, można przestawiać kolejność zadań przy pomocy przycisków strzałek. Na liście Moje aktywności dodano możliwość ustawiania kolejności zadań. Od tej pory użytkownik może zadecydować o kolejności wyświetlania Pakietów prac, Zadań w ramach Grupy zadań oraz Grup zadań w obrębie Pakietu, prac przeciągając je i upuszczając w wybranym miejscu. Dodano możliwość utworzenia aktywności Pracy Zdalnej na podstawie wiadomości e-mail. W obszarach poczty CRM, na zaznaczonej wiadomości e-mail, w menu czynności, dodano funkcjonalność ‘Utwórz aktywność PZ’. Otworzy ona okno z wyborem aktywności pracy zdalnej.

To jednak nie wszystkie zmiany, jakie niesie za sobą nowa wersja. Więcej o niej dowiesz się od dedykowanego Konsultanta, który wyjaśni wszystkie wątpliwości oraz z dedykowanej ulotki.

Dowiedz się więcej o programie enova, module Księgowym, Handlowym lub Kadrowym.