Analizy zarządcze muszą być przygotowane profesjonalnie. Podejmowanie odpowiednich decyzji biznesowych musi opierać się o twarde dane, poparte konkretnymi wynikami. W programie Triva ERP ich wykonywanie jest nie tylko intuicyjne, ale również przejrzyste i dostosowane do indywidualnych preferencji. Oto przykłady analiz zarządczych, które możne wykonać w Triva.

Wskaźniki BI w obszarze HRM.

W każdej firmie, każdego dnia, generowany jest ogrom danych. Kluczem do sukcesu jest przedstawienie ich w sposób klarowny, w postaci zestawów wskaźników, tabel danych czy wykresów dowolnie zdefiniowanych – dla przykładu, kolor wskaźnika BI można uzależnić od przyjmowanej wartości lub odnieść się do wartości innego wskaźnika. Dla przykładu: w firmie handlowej można na bieżąco śledzić wyniki przedstawicieli handlowych, jakość ich kontaktów oraz wpływ tych zjawisk na kondycję finansową firmy. Projektowanie takich wskaźników może w znaczący sposób przyczynić się do lepszej oceny skuteczności działań i ułatwia podejmowanie strategicznych decyzji. Udostępnione dane mogą być prezentowane w każdym miejscu, o każdej porze i w różnych formach. To wszystko dzięki dostępowi do aplikacji mobilnej oraz możliwości prezentacji wyników na przykład pod kartoteką kontrahenta, nad listami danych czy w kokpitach analitycznych lub operacyjnych. Triva dostosowuje się do użytkownika, a analizy zarządcze są przedstawiony w dowolny sposób.

Wskaźniki dla konkretnych osób.

Każde stanowisko charakteryzuje się innym dostępem do informacji i zupełnie inne dane mogą być wykorzystywane przy kreowaniu raportów. Dlatego w Triva możliwe jest udzielenie dostępu do przygotowanych analiz konkretnej personie, która może w oparciu o nie może podejmować decyzje biznesowe. Dla przykładu: z poziomu Kierownika istnieje możliwość powiazania konkretnego pracownika i kontrahenta, by monitorować skuteczność jego działań oraz wysokość marży, tworzyć zestawienia opisujące sprzedaż w danym okresie czasu czy sprawdzić stan nierozliczonych należności. Pozwala to na uniknięcie przeterminowanych płatności oraz zapewnia swobodny przepływ informacji między działami.

Jakie są korzyści wdrożenia programu Triva?

Zasadniczą wartością dodaną programu Triva jest brak konieczności dokupowania aplikacji Business Intelligence. Wszystkie dane analityczne są dostępne z danych operacyjnych, a przygotowanie dedykowanego kokpitu analitycznego może w przejrzysty sposób połączyć analizy z wielu obszarów merytorycznych. Dodatkowo, raporty generowane są w czasie rzeczywistym, na aktualnie dostępnych danych, co pozwala uniknąć błędów z zakresie czasowym.

Chcesz umówić prezentację programu Trivia? Skontaktuj się z nami!