enova365

pulpit Pracownika & Kierownika

Usprawnij procesy w swojej firmie – dzięki wdrożeniu platformy samoobsługowej dla pracowników i ich przełożonych możesz planować grafiki, wysyłać dokumenty i wiele więcej.

SAMOOBSŁUGA PRACOWNICZA
enova365 Pulpit Pracownika i Kierownika

Pulpity Pracownika i Kierownika w programie enova365 to wsparcie działów administracji – szczególnie kadr i płac – w kontakcie z pracownikami innych działów, przesyłaniu dokumentów, generowaniu i egzekwowaniu procedur oraz w rozliczaniu i planowaniu czasu pracy jednostek oraz całych grup. Dzięki wprowadzeniu samoobsługi pracowniczej, przenosi się całość procesów do programu, ograniczając jednocześnie papierowe dokumenty.

Pulpit Pracownika i Kierownika jest także platformą do komunikacji z przełożonymi i podwładnymi. Dzięki szybkiej wymianie informacji możliwe jest skuteczne rozwiązywanie problemów – takich jak zastępstwa, przedłużanie umów czy skierowania na badania lekarskie.

enova365 spełnia wszystkie wymagania polskiego prawa, na bieżąco aktualizując się do przepisów. W jednym miejscu zgromadzone są informacje o danych kadrowych, naliczonych wynagrodzeniach, zasiłkach chorobowych i podatkach oraz składkach ZUS.

 

Dedykowane pracownikom Pulpity usprawniają wszystkie procesy w firmie. Dzięki nim można w bezkonfliktowy sposób planować grafiki, przesyłać wnioski urlopowe czy kadrowe a także przeglądać i aktualizować dokumenty pracownicze, takie jak umowy, PIY-y czy badania lekarskie i BHP.

OBIEG DOKUMENTÓW

Pulpit Pracownika i Kierownika skraca czas przekazywania dokumentów – wysyłane zgłoszenia są automatycznie przekazywane do przełożonego lub kadr.

AUTOMATYZACJA

Zarządzanie sprawami administracyjnymi nigdy nie było łatwiejsze. Dzięki przejrzystej strukturze pracownicy kontaktują się bezpośrednio z przełożonym, a ten z odpowiednimi działami. Przez to procesy skracają się do niezbędnego minimum.

ZARZĄDZANIE

Łatwy dostęp do wszystkich dokumentów pracowniczych pozwala uniknąć zaległości w umowach, badaniach czy zleceniach. Ustalanie grafików jest zgodne z Prawem Pracy oraz aktualizuje się do dostępności pracowników.

udogodnienia dla pracownika

URLOP

pracownik może kontrolować pozostałe dni urlopu i zgłaszać wnioski urlopowe, dzięki czemu kierownik planuje grafiki efektywniej

k

WNIOSKI

składanie wniosków kadrowych, zlecających zmianę danych, aktualizację numeru rachunku lub o ubezpieczenie członków rodziny

U

DANE

łatwy dostęp do danych dotyczących czasu pracy i nadgodzin, grafików oraz aktualności badań lekarskich i BHP

i

DOKUMENTY

pracownik ma dostęp do pasków wypłat oraz wszystkich dokumentów podatkowych wygenerowanych przez pracodawcę

udogodnienia dla kierownika

INFORMACJE

swobodne przeglądanie i kontrolowanie dokumentacji pracowników, takich jak badania, szkolenia, grafiki, itp.

N

ZGODY

podgląd złożonych przez pracownika wniosków wraz z możliwością filtrowania i zatwierdzania, np. urlopowych

GRAFIKI

tworzenie, zarządzanie i przesyłanie grafików pracy oraz rozliczanie pracowników z wykonanych prac

AKTA

uzupełnienia zestawienia realizacji dla zawieranych umów cywilnoprawnych
oraz dokumentów podatkowych

Dlaczego warto wybrać program enova365?

OSZCZĘDNOŚĆ

dzięki jednemu, kompleksowemu programowi, redukujesz koszty i rozwijasz Firmę

ANALIZY

 dane możesz analizować w szybki i prosty sposób z każdego poziomu programu

1

DOPASOWANIE

system zawiera różne moduły i dodatki, które możesz dobierać do swoich potrzeb

DODATKOWE USŁUGI

Poza samym wdrożeniem oprogramowania, realizujemy również usługi towarzyszące procesowi przejścia na nowy system, takie jak analizy przedwdrożeniowe, migracje danych, szkolenia oraz parametryzacje programów.

analiza przedwdrożeniowa

Profesjonalne prowadzenie prac projektowych i dokumentacji. Umiejętna i efektywna komunikacja z klientem i zespołem wdrożeniowym.

parametryzacja sysmetów

Dostosujemy aplikacje do specyfiki danej organizacji, spełniając wszystkie wymagania, jakie ma Klient – od parametryzacji modułów po tworzenie dedykowanych interfejsów, modułów czy raportów.

migracja danych

Przejście na nowy system nie musi być trudne, szczególnie jeśli przeprowadzane jest przez profesjonalistów. Oferujemy migrację danych wraz z dostosowaniem formatów między programami.

szkolenia użytkowników

Szkolenia dla nowych użytkowników i administratorów są prowadzone przez nasze doświadczone zespoły, które uczą pracy na systemie. Oferujemy również szeroki wachlarz dodatkowych usług wspierających i bogate materiały szkoleniowe.

aktualizacje aplikacji

Dzięki aktualizacji baz danych i samego programu zyskujesz pewność aktualności dokumentów. Dynamicznie zmieniające się przepisy prawne nie będą już problematyczne.

Chcesz przetestować program?