System enova365 dostępny jest w kilku wersjach: złotej, srebrnej, platynowej. Dzisiaj skupimy się na zaletach platyny. Co zyskujesz decydując się na wersję platynową? Przede wszystkim gamę rozbudowanych, dodatkowych mechanizmów, które usprawnią pracę w wielu aspektach:

Udogodnienia ogólnosystemowe:
Od teraz masz możliwość tworzenia własnych tabel reprezentujących dokumenty i obiekty niedostępne w standardowym systemie enova365. Zyskujesz również rozszerzone uprawnienia dla operatorów, dzięki czemu zdefiniujesz wzorce uprawnień oraz ról i będziesz mógł je przypisać do wielu operatorów jednocześnie.  Pozwala to na powiązanie nadanych uprawnień z konkretnym działem, a nie zalogowanym operatorem. Ponadto otrzymasz dostęp do zaawansowanych mechanizmów programistycznych oraz serwisów, umożliwiających rejestrację własnego kodu na określone zdarzenia w systemie.

Wielofirmowość:
Wersja wielofirmowa dedykowana jest grupie firm powiązanych kapitałowo lub osobowo pozwala na korzystanie z jednej licencji typu Biuro Rachunkowe. Przyda Ci się zapewne wielooddziałowość. Jest to wielopoziomowa struktura, która pozwala na niezależność w pracy operatorów z poszczególnych oddziałów, co zapewniają dane słownikowe odrębne dla każdego oddziału bez dostępu do danych innych jednostek. Rozszerzenie to pozwoli Ci na stworzenie wspólnych lub odrębnych list pracowników, danych słownikowych odrębnych dla każdego oddziału, dowolne przyporządkowywanie kont księgowych do oddziałów, rejestry VAT z podziałem na oddziały, czy oddziałowe lub wspólne JPK.

Kadry i płace:
Wersja platynowa pozwala na kolorowanie kalendarza, dzięki czemu wyróżnisz nieobecności. Zaplanujesz listę płac, co umożliwi naliczanie np. rezerwy urlopowej. Stworzysz operacje seryjne w postaci szeregowania pracowników lub aktualizacji wydziału. Rozszerzona wersja modułu szkolenia natomiast umożliwi definiowanie etapów realizacji szkoleń lub wgląd w listę nabytych uprawnień. Oprócz tego zarządzanie zasobami ludzkimi usprawni rekrutację pracowników i udostępni oceny zatrudnionych oraz informacje o stanie zatrudnienia. Dodatkowe listy kadrowe pozwolą Ci zweryfikować kluczowe dane o pracowniku, takie jak: badania lekarskie, szkolenia BHP, wnioski o urlopy, wypłaty, czy świadczenia socjalne.

To tylko niektóre z wielu udogodnień dostępnych w wersji platynowej systemu kadr i płac enova365. Wypróbuj i skorzystaj z pełnego wachlarza oferowanych przez nią możliwości.