enova365

jeden system, wiele możliwości

enova365 ERP – kompleksowy system ERP do zarządzania Twoją firmą

enova365 jest systemem ERP, który elastycznie dopasowuje się do potrzeb Twojej firmy wraz z jej ciągłym rozwojem. Dzięki dużej elastyczności, podczas wdrażania systemu instalowane funkcjonalności są dokładnie dopasowane do struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa i upraszczają wymianę informacji pomiędzy wszystkimi działami w firmie. Celem wdrożenia systemu enova365 jest całkowita automatyzacja pracy przedsiębiorstwa.

Dzięki wspólnej bazie danych obieg wszystkich dokumentów i informacji w firmie odbywa się natychmiastowo, a wielomodułowa struktura systemu wspiera i rozwija funkcjonowanie określonych obszarów biznesowych. Każdy z modułów ma również możliwość samodzielnego funkcjonowania, ograniczając wdrożenie jedynie do interesujących Państwa funkcjonalności.

Bieżąca aktualizacja i dostosowywanie systemu ERP do wszystkich zmian w polskim prawodawstwie gwarantuje jego stabilność oraz bezpieczeństwo przetwarzanych danych. Enova365 jest systemem ERP, który w wyniesie Twój biznes na nowy poziom!

Rozwijaj firmę i zatrudniaj pracowników – system enova365 zrobi resztę

enova365 wie jak pomóc Twojej firmie w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Co więcej, oprogramowanie spełnia wymogi polskiego ustawodawstwa i jest aktualizowane przy każdej zmianie przepisów. Jeżeli zatrudniasz od kilkudziesięciu do kilku tysięcy pracowników, enova365 pozwoli zaoszczędzić czas i usprawnić pracę działu kadrowego w Twojej firmie.

Dowiedz się więcej

Kompletny program dla księgowości

Finanse i księgowość to ważne obszary funkcjonowania Twojego przedsiębiorstwa. Dzięki oprogramowaniu ERP enova365 zyskujesz nad nimi większą kontrolę. Z enova365 możesz prowadzić wszystkie procesy w jednym, intuicyjnym systemie, co pozwala zaoszczędzić czas.

Dowiedz się więcej

Kompleksowy program do obsługi zamówień i magazynu

Moduł Handel od enova365 wspiera prowadzenie działalności handlowej przedsiębiorstw z rozmaitych sektorów. Podstawowe funkcje systemu pozwalają na tworzenie dokumentów, zarządzaniem towarami i cenami oraz przechowywanie informacji o kontrahentach, bankach i urzędach. Dodatkowo, moduł zintegrowany jest z Ewidencją Środków Pieniężnych, uzupełniając funkcjonalność o rozliczenia z kontrahentami oraz księgową Ewidencją Dokumentów i Rejestrem VAT.

Dowiedz się więcej

Ostatnie artykuły

Masz więcej pytań?

Skontaktuj się z nami, aby umówić darmową i niezobowiązującą prezentację systemu!

Obsługujemy firmy w całym kraju, w formie spotkań w siedzibie klienta lub zdalnego połączenia online!