Kadry i Płace

Czas Pracy

Pulpit Pracownika

Pulpit Kierownika

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Księgowość

Ewidencja dokumentów i zapłat

Rozliczenia

Ewidencja środków trwałych

Dekretacja

Deklaracje i sprawozdania

Handel

Zapytania, oferty, zamówienia

Zapasy, zakupy

Kompletacja, produkcja

Sprzedaż

Analizy

CRM

Dane o kontrahentach

Zadania

Ofertowanie

Serwis

Workflow

Definiowalne ścieżki dokumentów

Edytor procesu Workflow Designer

Harmonogramy zadań

BI

Wielowymiarowe analizy

Wskaźniki KPI

Edytor zbiorów danych

Enova365 erp

enova365 jest systemem ERP, który elastycznie dopasowuje się do potrzeb Twojej firmy, wraz z jej
ciągłym rozwojem. Dzięki dużej elastyczności, podczas wdrażania systemu, instalowane
funkcjonalności są dokładnie dopasowane do struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa i upraszcza
wymianę informacji pomiędzy wszystkimi działami w firmie.
Celem wdrożenia systemu enova365 jest całkowita automatyzacja pracy przedsiębiorstwa.

Dzięki wspólnej bazie danych, obieg wszystkich dokumentów i informacji w firmie odbywa się
natychmiastowo. A wielomodułowa struktura systemu wspiera i rozwija funkcjonowanie
określonych obszarów biznesowych. Każdy z modułów ma również możliwość samodzielnego
funkcjonowania, ograniczając wdrożenie do jedynie interesujących Państwa funkcjonalności.

Bieżąca aktualizacja i dostosowywanie systemu ERP do wszystkich zmian w polskim prawodawstwie
gwarantuje jego stabilność oraz bezpieczeństwo przetwarzanych danych.
Enova365, jest systemem ERP, który w wyniesie Twój biznes na nowy poziom!

Masz więcej pytań?

Skontaktuj się z nami, aby umówić darmową i niezobowiązującą prezentację systemu!

Obsługujemy firmy w całym kraju, w formie spotkań w siedzibie klienta lub zdalnego połączenia online!