Optymalizowanie czasu pracy pracowników jest wyzwaniem nie tylko w firmach prywatnych, ale również w sektorze publicznym. Dzięki kompleksowemu rozwiązaniu, takim jak enova365, każdy urząd czy instytucja publiczna wszystkie potrzeby zostaną dokładnie przeanalizowane, a dopasowane rozwiązania ułatwią codzienną pracę w programie. Dlaczego zatem warto wybrać system ERP enova365?
Po pierwsze: obsługa księgowo-kadrowa

Moduł enovy można używać niezależnie do siebie. Wybierając moduł kadrowy nie jest wymagane zakupienie moduły księgowego. Polecamy jednak łączyć te dwa rozwiązania ze sobą. Szczególnie w instytucjach publicznych, gdzie ilość dokumentów jest bardzo duża, połączenie tych dwóch elementów może znacząco usprawnić pracę. Dział Kadr może bezpośrednio przesyłać rozliczenia pracowników, a Dział Księgowości bez problemu zaksięguje wszystkie wystawione przez HR dokumenty. Enova365 umożliwia także prowadzenie ewidencji księgowej według wymaganej klasyfikacji budżetowej i zadaniowej. Przeliczanie płac dla grup pracowników i definiowanie systemu wynagrodzeń również nie stanowią problemu.

Po drugie: projekty unijne

Praca na budżetach z dotacji europejskich wymaga skrupulatności w planowaniu i jasnej kontroli. Tworzenie i zarządzanie takim zasobem w enova365 nie jest skomplikowane. Dzięki tworzeniu dedykowanego budżetu i planowaniu kosztów można mieć kontrolę nad każdym etapem realizacji. To coś, czego nie mają inne programy – przejrzystości w wydatkach przy jednoczesnym planowaniu kolejnych inwestycji. Instytucje publiczne są drobiazgowo rozliczane z każdej wydanej złotki, dlatego model automatycznego generowania raportów pomoże zapewnić transparentność.

Po trzecie: archiwizacja dokumentów

Archiwizacja dokumentów w enova365 może odbywać się dzięki module OCR. Jest to narzędzie, które elektronicznie wprowadza dokumenty do systemu. Zeskanowane dokumenty są automatycznie zaczytywane i archiwizowane w poszczególnych kategoriach. Potencjalne kontrole również nie będą wymagały długich przygotowań. Prowadzenie kartotek dokumentów można wykonywać zarówno z module Kadry i Płace, jak i Finanse i Księgowość. Rozliczanie oraz udokumentowanie przychodów będą znacznie łatwiejsze.

Instytucje publiczne są specyficznym sektorem, który wymaga dobrego programu do prowadzenia dokumentów. Enova365 podoła wszystkim wymaganiom stawianym przez wysokie kryteria. Zapytaj o ofertę i zobacz, jak można archiwizować dokumentny pracownicze w naszym webinarze.