Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna przy formularzu „zapytaj o więcej”/”zapraszamy na kawę”:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Milestone Dom Wdrożeniowy Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Komandorskiej 12, tel. +48 881 667 808.
 2. Twoje dane osobowe możemy przetwarzać w następujących celach:
  1. W celu podjęcia niezbędnych działań zmierzających do zawarcia umowy bądź wykonania umowy sprzedaży oferowanych przez nas produktów i świadczenia usług – na żądanie klienta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

W celu promocji oferowanych przez nas produktów i usług, a także w celu kontaktu z nami i udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej: „RODO”).

 

 1. Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych: adres e-mail

 

 1. Odbiorcy danych:

Dbanie o poufność Twoich danych jest dla nas priorytetem. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności jako przedsiębiorcy, jak również realizacji Twoich praw, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 1. a) Nasi upoważnieni pracownicy.
 2. b) Usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji świadczonych przez nas i dla nas usług oraz zarządzanie naszą organizacją. Są to w szczególności podmioty (oraz ich upoważnieni pracownicy) świadczące usługi IT i techniczne, usługi teleinformatyczne, usługi z zakresu badań, analiz i statystyk, podmioty organizujące akcje marketingowe, firmy kurierskie i pocztowe. Podmioty te działają na nasze zlecenie w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania powierzonych im usług,
 3. c) Podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 4. d) Dostawy usług prawnych i doradczych oraz wspierający nas w dochodzeniu należnych roszczeń oraz obrony naszych praw (w szczególności kancelarie prawne, podatkowe, firmy windykacyjne).

5) Twoje dane nie będą przekazywane do podmiotów znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

6) Okres przechowywania danych:

Czas, przez jaki będziemy przechowywać Twoje dane, zależy od tego, w jakim celu je przetwarzamy:

 • W przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w punkcie 3 lit. a  (w celu prowadzenia działań przed zawarciem umowy), możemy przechowywać podane przez Ciebie dane osobowe w zakresie niezbędnym dla dochodzenia roszczeń oraz obrony naszych praw. Czas przechowywania wynika z przepisów prawa, w szczególności kodeksu cywilnego,
 • W przypadku przetwarzania danych w celu, o których mowa w punkcie 3 lit. b (w celu promocji oferowanych przez nas produktów i usług, w celu kontaktu z nami i udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania) podane przez Ciebie dane osobowe będziemy przetwarzać tak długo, jak długo będziesz chciał otrzymywać od nas informacje handlowe lub przez czas udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania oraz przez czas dochodzenia roszczeń oraz obrony naszych praw.

 

Po upływie wyżej wymienionych okresów podane przez Ciebie dane osobowe są usuwane lub poddawane anonimizacji.

 

 1. Twoje prawa:

W dowolnym momencie masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych.

Jako osoba składająca wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, w ramach korzystania z przysługujących Ci praw, możesz zostać́ poproszona/-y przez nas o odpowiedź na kilka pytań́ związanych z Twoimi danymi osobowymi, które umożliwią̨ nam weryfikację Twojej tożsamości.

W celu realizacji swoich praw możesz się z nami skontaktować za pomocą adresu kontakt@milestonedw.pl

Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z RODO, masz prawo do masz prawo do wniesienia skargi do PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

 1. Żadne decyzje wywołujące skutki prawne względem Ciebie lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływające nie będą opierać się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Klauzula informacyjna przy formularzu „Skontaktuj się z nami”:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Milestone Dom Wdrożeniowy Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Komandorskiej 12, tel. +48 881 667 808.
 2. Twoje dane osobowe możemy przetwarzać w następujących celach:
  1. W celu podjęcia niezbędnych działań zmierzających do zawarcia umowy bądź wykonania umowy sprzedaży oferowanych przez nas produktów i świadczenia usług, a także w celu kontaktu z nami i udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania – na żądanie klienta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
  2. W celu promocji oferowanych przez nas produktów i usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej: „RODO”).
 3. Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych: imię i nazwisko, adres e-mail.

 

 1. Odbiorcy danych:

Dbanie o poufność Twoich danych jest dla nas priorytetem. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności jako przedsiębiorcy, jak również realizacji Twoich praw, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 1. a) Nasi upoważnieni pracownicy.
 2. b) Usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji świadczonych przez nas i dla nas usług oraz zarządzanie naszą organizacją. Są to w szczególności podmioty (oraz ich upoważnieni pracownicy) świadczące usługi IT i techniczne, usługi teleinformatyczne, usługi z zakresu badań, analiz i statystyk, podmioty organizujące akcje marketingowe, firmy kurierskie i pocztowe. Podmioty te działają na nasze zlecenie w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania powierzonych im usług,
 3. c) Podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 4. d) Dostawy usług prawnych i doradczych oraz wspierający nas w dochodzeniu należnych roszczeń oraz obrony naszych praw (w szczególności kancelarie prawne, podatkowe, firmy windykacyjne).

5) Twoje dane nie będą przekazywane do podmiotów znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

6) Okres przechowywania danych:

Czas, przez jaki będziemy przechowywać Twoje dane, zależy od tego, w jakim celu je przetwarzamy:

 • W przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w punkcie 3 lit. a  (w celu prowadzenia działań przed zawarciem umowy), możemy przechowywać podane przez Ciebie dane osobowe w zakresie niezbędnym dla dochodzenia roszczeń oraz obrony naszych praw. Czas przechowywania wynika z przepisów prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.
 • W przypadku przetwarzania danych w celu, o których mowa w punkcie 3 lit. b (w celu promocji oferowanych przez nas produktów i usług, w celu kontaktu z nami i udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania) podane przez Ciebie dane osobowe będziemy przetwarzać tak długo, jak długo będziesz chciał otrzymywać od nas informacje handlowe lub przez czas udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania oraz przez czas dochodzenia roszczeń oraz obrony naszych praw.

 

Po upływie wyżej wymienionych okresów podane przez Ciebie dane osobowe są usuwane lub poddawane anonimizacji.

 

 1. Twoje prawa:

W dowolnym momencie masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych.

Jako osoba składająca wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, w ramach korzystania z przysługujących Ci praw, możesz zostać́ poproszona/-y przez nas o odpowiedź na kilka pytań́ związanych z Twoimi danymi osobowymi, które umożliwią̨ nam weryfikację Twojej tożsamości.

W celu realizacji swoich praw możesz się z nami skontaktować za pomocą adresu kontakt@milestonedw.pl

Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z RODO, masz prawo do masz prawo do wniesienia skargi do PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

 1. Żadne decyzje wywołujące skutki prawne względem Ciebie lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływające nie będą opierać się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Klauzula informacyjna przy newsletterze:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Milestone Dom Wdrożeniowy Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Komandorskiej 12, tel. +48 881 667 808.
 2. Twoje dane osobowe możemy przetwarzać w celu promocji oferowanych przez nas produktów i usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej: „RODO”).
 3. Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych: adres e-mail.

 

 1. Odbiorcy danych:

Dbanie o poufność Twoich danych jest dla nas priorytetem. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności jako przedsiębiorcy, jak również realizacji Twoich praw, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 1. a) Nasi upoważnieni pracownicy.
 2. b) Usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji świadczonych przez nas i dla nas usług oraz zarządzanie naszą organizacją. Są to w szczególności podmioty (oraz ich upoważnieni pracownicy) świadczące usługi IT i techniczne, usługi teleinformatyczne, usługi z zakresu badań, analiz i statystyk, podmioty organizujące akcje marketingowe, firmy kurierskie i pocztowe. Podmioty te działają na nasze zlecenie w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania powierzonych im usług,
 3. c) Podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 4. d) Dostawy usług prawnych i doradczych oraz wspierający nas w dochodzeniu należnych roszczeń oraz obrony naszych praw (w szczególności kancelarie prawne, podatkowe, firmy windykacyjne).

5) Twoje dane nie będą przekazywane do podmiotów znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

6) Okres przechowywania danych: podane przez Ciebie dane osobowe będziemy przetwarzać tak długo, jak długo będziesz chciał otrzymywać od nas informacje handlowe.

Po upływie tego okresu podane przez Ciebie dane osobowe są usuwane lub poddawane anonimizacji.

 

 1. Twoje prawa:

W dowolnym momencie masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych.

Jako osoba składająca wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, w ramach korzystania z przysługujących Ci praw, możesz zostać́ poproszona/-y przez nas o odpowiedź na kilka pytań́ związanych z Twoimi danymi osobowymi, które umożliwią̨ nam weryfikację Twojej tożsamości.

W celu realizacji swoich praw możesz się z nami skontaktować za pomocą adresu kontakt@milestonedw.pl

Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z RODO, masz prawo do masz prawo do wniesienia skargi do PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

 1. Żadne decyzje wywołujące skutki prawne względem Ciebie lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływające nie będą opierać się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 

Po zapisie na newsletter należy wysłać do klienta e-mail, w którym musi on potwierdzić wyrażoną przez siebie zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych na potrzeby marketingu bezpośredniego:

Otrzymujesz tę wiadomość, ponieważ zapisałeś się do newslettera Milestone Dom Wdrożeniowy. Jeśli chcesz otrzymywać wiadomości od nas, kliknij:

[POTWIERDZAM WYRAŻENIE ZGODY]

Kliknięcie w pole oznacza, że potwierdzasz wyrażenie zgody na używanie przez Milestone Dom Wdrożeniowy Sp. z o.o. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji newslettera, klikając [WYPISZ SIĘ/w poniższy link].

Zespół Milestone Dom Wdrożeniowy