Pośród wielu pytań, które nurtują zatrudnionych w związku z koronawirusem jest problem świadczenia pracy oraz prawa do wynagrodzenia w czasie kwarantanny. Co na ten temat mówią przepisy?

Jeśli pracownik został objęty kwarantanną, oczywiste jest, że nie może świadczyć pracy w miejscu zatrudnienia, ze względu na konieczność izolacji. Nie narusza to natomiast jego prawa do wynagrodzenia. Pracodawca może w takim przypadku zlecić pracę zdalną, za którą  pracownik jest wynagradzany stuprocentową pensją zasadniczą. Pracodawca może natomiast wstrzymać wszelkie dodatki do pensji w postaci premii, nagród czy innych świadczeń. Musi sobie także zdawać sprawę z faktu, że dyspozycyjność pracownika może być w tym czasie ograniczona, przykładowo ze względu na konieczność badań lekarskich lub kontaktu ze służbami sanitarnymi.

Warto podkreślić, że osoba objęta kwarantanną, u której nie wystąpiły objawy koronawirusa, jest uważana za osobę zupełnie zdrową i nie należy jej się zwolnienie lekarskie. Nie może więc jej przysługiwać 80-procentowe wynagrodzenie chorobowe czy zasiłek, ponieważ jest w gotowości do świadczenia pracy, z zastrzeżeniem, iż nie może opuścić miejsca pobytu.

W uzasadnionych przypadkach pracownik może także otrzymać zwolnienie lekarskie w czasie kwarantanny. W takiej sytuacji zatrudnionemu przysługuje 80% wynagrodzenia, dokładnie jak w przypadku standardowego L4, a w tym czasie jest zwolniony z obowiązku pracy.

Dodatkowo pracodawca w kwestii wynagrodzeń może otrzymać wsparcie rządowej tarczy antykryzysowej, która pozwala na ubieganie się o dofinansowanie pensji dla zatrudnionego w wysokości do 40%.