Zmiany, które zostały opublikowane w projekcie Polskiego Ładu, wprowadzają wiele istotnych nowelizacji i zmuszają przedsiębiorców do zaktualizowania swoich mechanizmów. Istotne różnice zachodzą również w kwestii nowych podatków. Na co trzeba zwrócić uwagę, przygotowując się do zmian?

Podatek od przerzuconych dochodów.

Wprowadzenie do ustawy o CIT przepisów ograniczających przerzucanie dochodów do podmiotów powiązanych, zlokalizowanych w jurysdykcjach o niskich efektywnych stawkach podatkowych to dodatkowy podatek zawarty w nowej ustawie. Oznacza to wprowadzenie do przepisów o CIT kolejnego źródła przychodu opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem dochodowym (19%). Ustawa jednak nie będzie obejmować kosztów, które zostały poniesione na rzeczy podmiotu powiązanego. Wymogiem jest natomiast, aby podmiot powiązany podlegał opodatkowaniu od całości swoich dochodów w państwie członkowskim UE lub państwie należącym do EOG. Warto pamiętać również o tym, że podmioty te muszą prowadzić w tych państwach rzeczywistą działalność gospodarczą. Aby dobrze zinterpretować przepisy, należy przeprowadzić analizę transakcji dokonywanych przy udziale podmiotów powiązanych. Szczególnie trzeba zwrócić uwagę na te, które mają siedzibę w krajach stosujących niskie efektywnie stawki podatku dochodowego.

Minimalny podatek dochodowy.

Polski Ład wprowadza jeszcze jeden podatek – będzie dotyczył on obejmował podmioty które wykazują 1% lub mniej udziału dochodów w przychodach (innych niż z zysków kapitałowych) lub które w danym roku podatkowym poniosą stratę. Ustawa nie przewiduje jednak kryteriów wielkościowego podmiotów. Z tego względu można uznać, że ustawa skierowana będzie do wszystkich podatników, którzy spełnią powyższe warunki. Co ważne, równolegle kwota nowej daniny będzie podlegać odliczeniu od CIT na zasadach ogólnych. Nie będzie miała również zastosowania do określonych kategorii podmiotów. Podatek ten obowiązuje przedsiębiorstwa posiadające siedzibę lub zarząd na terenie Polski. Dotyczy także podatkowych grup kapitałowych oraz pozostałych podmiotów, które prowadzą działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej zagraniczny zakład.

Wszystkie zmiany, zawarte w nowych przepisach, oznaczają wiele niewiadomych i problemów z prawidłowym zastosowaniem ich w firmach. Systemy ERP TETA oraz enova365 wprowadzają zmiany wraz z nową aktualizacją. Dzięki temu producenci dostarczają oprogramowanie gotowe do pracy w nowych warunkach. Polski Ład to z pewnością ogrom pracy, szczególnie w działach kadr i księgowości. Zapraszamy do współpracy – wspólnie przejdźmy przez te zmiany.