Skróty klawiszowe w enova365 pomogą każdemu użytkownikowi w szybszej pracy na systemie! Efektywna praca to nie tylko znajomość wszystkich zakładek i zasad działania programu, ale również sprawne poruszanie się na nim w codziennej pracy. Dzięki poznaniu kilku skrótów klawiszowych można znacznie szybciej przechodzić pomiędzy okienkami, zautomatyzować najważniejsze czynności a także przechodzić pomiędzy elementami bez szukania odpowiedniej zakładki.

Jaki są najważniejsze skróty klawiszowe w enova365?

Alt+ – Aktywuje wyróżnioną funkcję (pozycja w menu, kontrolka na oknie)
Alt+ – Na głównym oknie wyświetla następną stronę [Win]; na formularzu wyświetla poprzedni zapis
Alt+ – Na głównym oknie wyświetla poprzednią stronę [Win]; na formularzu wyświetla następny zapis
Alt+ – To samo, co F4 [Win]
Alt+Backspace – W kontrolkach edycyjnych wycofuje zmiany [Win]
Alt+Enter – Na liście w trybie edycji otwiera formularz dla zapisu
Alt+F3 – Sortowanie listy zapisów wg aktualnej kolumny
Alt+F4 – Zamknięcie aktualnego okna
Alt+Ins – Na liście w trybie edycji dodaje nowy zapis

Backspace – W oknie głównym cofa się o jedną pozycję w “menu” w górę; na kontrolkach edycyjnych kasuje znak przed kursorem [Win]
Ctrl+ – Klawisz skrótu wyświetlający odpowiednią stronę danych; na liście otwiera formularz na od razu na odpowiedniej stronie
Ctrl+ – Otwiera kolejną zakładkę na formularzu. Pierwsza zakładka Ctrl+1, dziesiąta Ctrl+0.
Ctrl+A – Na liście zaznacza wszystkie zapisy; na formularzu zaznacza cały tekst w kontrolce
Ctrl+C – Kopiuje zaznaczone dane do schowka
Ctrl+Del – Na liście kasuje zaznaczony zapis danych lub na listach historycznych zaznaczoną aktualizację zapisu
Ctrl+Enter – Na liście aktualizacja aktualnego zapisu; na formularzu zapisuje i zamyka aktualny formularz lub w ogóle akceptuje dane znajdujące się w oknie
Ctrl+F – Otwiera formularz „szukaj”
Ctrl+F3 – Wyszukuje następną pozycję na liście (kontynuacja: Ctrl+F)
Ctrl+F8 – Podsumowanie wszystkich elementów listy
Ctrl+F9 – Konfiguracja programu aktualnej firmy
Ctrl+H – Na formularzu otwiera stronę z cechami (Na formularzu Widok\Pokaż cechy)
Ctrl+Home– Focus na ostatnią pozycję
Ctrl+P – Uruchamia standardowy wydruk dla okna
Ctrl+PgDown – Przechodzi do następnej strony danych (tj Ctrl+Shift+Tab)
Ctrl+PgUp – Przechodzi do poprzedniej strony danych (tj Ctrl+Tab)
Ctrl+S – Zapisuje aktualnie edytowane dane oraz odświeża dane z bazy
Ctrl+Shift+ – Dodaje nowy zapis odpowiedniego typu
Ctrl+Shift+Del – Na liście historycznej kasuje zaznaczony zapis ze wszystkimi aktualizacjami
Ctrl+Shift+Enter – Aktualizacja zapisu
Ctrl+Shift+F – Otwiera okienko filtrowania po dowolnym tekście zapisów na liście
Ctrl+Shift+F9 – Odświeżenie konfiguracji programu aktualnej firmy
Ctrl+Shift+H – Zamienia wartości na liście
Ctrl+Shift+P – Wyświetla listę wszystkich wydruków przypisanych do okna
Ctrl+Shift+S – Zapisuje aktualne dane i dodane nowy zapis bez zamykania formularza
Ctrl+Shift+Tab – Przechodzi do poprzedniej strony danych (zakładki) [Win]
Ctrl+Space – Na formularzu to samo, co F4; na liście zaznacza/odznacza aktualny zapis
Ctrl+Tab – Przechodzi do następnej strony danych (zakładki) [Win]
Ctrl+V – Wkleja dane znajdujące się w schowku do aktualnej kontrolki
Ctrl+X – Przenosi zaznaczone dane do schowka
Ctrl+Z – Wycofuje zmiany w kontrolce

Enter – Na formularzu przechodzi do następnej kontrolki w ramach strony; na liście otwiera formularz dla zapisu lub akcja standardowa
Escape – Rezygnuje z aktualnej akcji; na formularzu w trakcie modyfikacji danych w kontrolce przywraca poprzednią wartość, jeżeli nie ma zmian danych to zamyka okno ewentualnie ostrzegając o zmianach; zamyka/rezygnuje okna dialogowe [Win]

F1 – Pomoc [Win]
F2 – Wejście do edycji danych na liście [Win]
F3 – Wejście na belkę filtrów listy (jest to belka, która znajduje się bezpośrednio nad listą)
F4 – Otwarcie lookup’a, listy typu ComboBox, np. kalendarzyk, kalkulator, itp [Win]
F5 – Odświeżanie danych (listy, formularza), dane ponownie wczytywane są z bazy danych [Win]
F6 – Klawisz do częstej funkcji okna, wykorzystanie dowolne
F7 – Klawisz do częstej funkcji okna, wykorzystanie dowolne
F8 – Klawisz do częstej funkcji okna, wykorzystanie dowolne
F9 – Klawisz do częstej funkcji okna, wykorzystanie dowolne
F10 – Przejście do menu okna [Win]
F11 – Klawisz do częstej funkcji okna, wykorzystanie dowolne
F12 – Klawisz do częstej funkcji okna, wykorzystanie dowolne (np. Okno Wprowadź kod kreskowy)

Home – Z poziomu Paska nawigacji przechodzi do enova365 dzisiaj
Ins – Na liście dodaje nowy zapis do listy
PgDn – Ustawienie fokus w dół sekwencyjnie (co ileś rekordów)
PgUp – Ustawienie fokus w górę sekwencyjnie (co ileś rekordów)

Shift+Enter – Na formularzu przechodzi do poprzedniej kontrolki w ramach strony
Shift+F10 – Otwarcie menu lokalnego kontrolki
Shift+F4 – Otwarcie formularza z lookup’a
Shift+Tab – Przechodzi do poprzedniej kontrolki (bez względu na stronę) [Win]
Tab – Przechodzi do następnej kontrolki (bez względu na stronę) [Win]

Uwaga! Regułą ogólną nawigacji jest zgodność z mechanizmami zastosowanymi w MS Windows. Znaczkiem [Win] oznaczone zostały klawisze standardu Windows. Należy pamiętać ze nie wszystkie z wymienionych poniżej skrótów działają w interfejsie przeglądarkowym i dotykowym.