Obsługa zajęć komorniczych to kolejne z przydatnych rozwiązań, którymi dysponuje enova365. Zajęcia wynagrodzeń nie muszą być już Twoim uciążliwym zajęciem!

System enova365 zapewnia obsługę różnego typu zajęć wynagrodzeń, takich jak alimenty czy zajęcia komornicze. Rozliczenie jest możliwe zarówno dla osób zatrudnionych na pełnym etacie, świadczących pracę w ramach niepełnego etatu, a także dla zleceniobiorców. 

Obsługa systemu nie będzie przysparzać żadnych trudności. Elementy wynagrodzenia przeznaczone do zajęcia można zdefiniować standardowo lub stworzyć definicje na nowo. W przypadku standardowych definicji kod programu zapewnia domyślne ustawienia elementów pod zajęcie. Opcja nowych definicji pozwala na samodzielne decydowanie o sposobie zajęcia. Podczas definiowania wynagrodzenia, należy po prostu wskazać element, który ma podlegać zajęciu. W zakładce „Rozliczenie” można znaleźć parametry decydujące, w jaki sposób dany element wchodzi do podstawy zajęcia. W module znajdziemy podział, za pomocą którego można wskazać konkretny rodzaj płatności do pobrania, taki jak alimenty, komornik czy pozostałe zajęcia. 

Dodatkowo do każdego z parametrów można dodać wartości wskazujące, w jaki sposób przebiega zajęcie danego elementu wynagrodzenia. Dostępne warianty zakładają poszczególne scenariusze. W opcji „domyślnie” program przestrzega limitów i kwoty wolnej, w wariancie „nie podlega zajęciu” system pomija elementy wyjęte spod kwoty zajęcia. Opcja „do limitu” pozwala na zajęcie wynagrodzenia do określonego limitu, wyliczonego w sposób procentowy (np. alimenty limit 60%, zajęcie komornicze limit 50%). Wariant „w pełnej wysokości” natomiast dotyczy umów cywilnoprawnych, niestanowiących jedynego źródła utrzymania pracownika i w tym przypadku program nie uwzględni limitu i kwoty wolnej. 

System jest bardzo elastyczny i nawet po zatwierdzeniu listy płac zawierających potrącenia komornicze, pozwala na automatyczne pobieranie dodatkowych kwot na rzecz komornika. Co istotne, program enova365 wychodzi naprzeciw przedsiębiorcom w trudnych i niestabilnych dla prowadzenia firmy czasach pandemii koronawirusa, kiedy mamy do czynienia ze stale zmieniającymi się przepisami. Na przykład w wypadku zmian kwoty wolnej od zajęć enova365 umożliwi modyfikację parametrów w systemie, dzięki czemu można dopasować rozliczenia w listach płac do aktualnej sytuacji prawnej.

Moduł do zajęć alimentacyjnych i komorniczych to opcja idealna przy problematycznych i uciążliwych rozliczeniach związanych z listami płac. Dodatkowo nie zaskoczy Cię zmieniająca się jak w kalejdoskopie rzeczywistość, bo system enova365 nadąża za zmianami w prawie.