Twoje biuro rachunkowe pracuje na co dzień z wieloma klientami, co niesie za sobą korzystanie z kilku baz danych. Zarządzanie wieloma bazami może stać się prostsze dzięki rozszerzeniu do systemu enova365. Od tej pory możesz pracować z większą liczbą baz jednocześnie.

Jak to działa?

Rozszerzenie enova365 to opcja dedykowana biurom rachunkowym, udostępniana bezpłatnie wraz z licencją. Umożliwia pracę na wielu bazach w tym samym czasie. Odrębne do tej pory bazy danych zostają połączone w sposób pozwalający na jednoczesne zarządzanie wieloma bazami za pomocą jednej czynności. Moduł ten ma za zadanie ułatwić pracę osób zajmujących się księgowaniem, administracją czy konfiguracją, którzy korzystają z wielu baz w tym samym czasie.

Co zyska administrator?

Administrator od tej pory w prosty sposób założy kolejną bazę oraz zaktualizuje i zarchiwizuje już dostępne. Wykorzysta gotowe wzorce w postaci danych udostępnionych przez producenta (np. schematów księgowych). Zyska możliwość centralnego zarządzania operatorami w wielu bazach, co pozwala na zakładanie nowych kont dla operatorów i nadawanie uprawnień na poziomie wielu baz danych. Osoba administrująca wieloma bazami będzie mogła zbiorczo zarządzać wydrukami, zakładać nowe okresy obrachunkowe i plany kont. Oprócz tego zyska opcję wybrania domyślnego wyglądu bazy danych z możliwością skopiowania go do pozostałych baz, co pozwala na szybkie ujednolicenie wyglądu listy.

Co zyska księgowy?

Praca na wielu bazach danych usprawni pracę księgowego. Od tej pory będzie mógł wykonać operacje na wielu bazach jednocześnie. Hurtowo wygeneruje i wyśle pliki JPK czy e-deklaracje, wygeneruje odpowiednie konta i schematy. Będzie mieć do dyspozycji opcję kopiowania danych księgowych z systemów zewnętrznych, takich jak np. nierozliczone rachunki. Oprócz tego uzyska bardzo przydatne narzędzie w postaci skrótów w poszczególnych bazach danych, umożliwiające szybki dostęp do ewidencji dokumentów w konkretnej bazie.

Co zyska właściciel?

Funkcjonalności rozszerzające zarządzanie wieloma bazami to ułatwienie także dla właściciela biura. Przede wszystkim będzie mógł zebrać informacje z wielu baz, co przyda się przy poszukiwaniu danych na temat naliczania składek ZUS czy deklaracji VAT i PIT. Program dostarczy informacje dla wskazanego przez użytkownika okresu. Kolejną opcją jest możliwość tworzenia raportów wykonanych prac dla klienta. Od tej pory zestawienie zawierające liczbę dokumentów i operacji będzie na wyciągnięcie ręki. Natomiast funkcje Workflow i DMS zapewnią efektywne zarządzanie obiegiem dokumentacji.

Moduł „Praca na wielu bazach” w systemie enova365 to nieocenione wsparcie w codziennej pracy każdego biura rachunkowego. Proste przełączanie między bazami danych umożliwi sprawne zarządzanie. Automatyzacja pracy zaoszczędzi sporo czasu Tobie i Twoim pracownikom.