poznaj moduł Kadry i Płace

Intuicyjny program dla Kadr i Płac! Dzięki enova365 usprawnisz pracę działu HR i swojej firmy oraz zautomatyzujesz procesy kadrowe. Program jest zawsze zgodny z przepisami.

PROSTE ZARZĄDZANIE HR

enova365 Kadry i Płace

enova365 jest systemem ERP, który elastycznie dopasowuje się do potrzeb Twojej firmy wraz z jej ciągłym rozwojem. Dzięki dużej elastyczności, podczas wdrażania systemu instalowane funkcjonalności są dokładnie dopasowane do struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa i upraszczają wymianę informacji pomiędzy wszystkimi działami w firmie. Celem wdrożenia systemu enova365 jest zwiększenie wydajności pracy przedsiębiorstwa.

Bieżąca aktualizacja i dostosowywanie systemu ERP do wszystkich zmian w polskim prawodawstwie gwarantuje jego stabilność oraz bezpieczeństwo przetwarzanych danych. Enova365 jest systemem ERP, który w wyniesie Twój biznes na nowy poziom!

Chcesz przetestować program?

Ułatwienie pracy w kadrach

MOBILNOŚĆ

program enova365 możesz używać na swoim komputerze, w każdej przeglądarce lub na urządzeniu mobilnym – zawsze pod ręką!

KALENDARZE

twórz indywidualne grafiki, notuj nieobecności i rozliczaj czas pracy z różnymi systemami RCP

AKTUALIZACJE

elastyczność programu zapewnia płynne dostosowanie się do zmian w polskim prawie oraz wzorach dokumentów

DODATKOWE FUNKCJE

DELEGACJE

zlecanie i rozliczanie delegacji w jednym miejscu wraz z możliwością przesyłania dokumentów z podróży

PULPIT PRACOWNIKA I KIEROWNIKA

nowoczesna samoobsługa pracownicza – zgłaszanie i rozliczanie wniosków, kontrola grafików, aktualizacja danych pracownika

PRACA ZDALNA

zarządzanie projektami i czasem pracy podległych pracowników oraz kontrola wykonanych zadań

work flow

definiowanie zasad usprawniających organizację i automatyzację procesów kadrowych

CO JESZCZE OFERUJE MODUŁ?

KARTOTEKI PRACOWNIKÓW

Moduł enova365 ułatwia generowanie umów dla nowych pracowników, aneksów do obecnych umów, wystawiania zaświadczeń o zatrudnieniu i dochodach oraz pozostałych dokumentów kadrowych, takichjak e-teczki oraz tworzenie grafików.

ROZLICZANIE PŁAC

Sprawne rozliczanie wynagrodzeń, nawet w firmach o skomplikowanej strukturze, może zostać zautomatyzowane, dzięki konfiguracji systemu płacowego w dowolny sposób, który umożliwi naliczanie wynagrodzeń wszystkich pracowników.

REKRUTACJE I HR

System enova365 z modułem Kardy i Płace ma za zadanie wspierać działy HR w codziennych obowiązkach, dzięki szeregom rozwiązań ułatwiających pracę, takim jak pomoc w przeprowadzeniu procesu rekrutacyjnego, rejestracji kandydata, analizie jego dokumentów oraz zatrudnieniu w dowolnej formie.

i

E-DEKLARACJE I PŁATNIK

Program kadrowo-płacowy enova365 pozwala na szybkie rozliczenie deklaracji PIT i ZUS, a dodatkowo generuje deklaracje zgłoszeniowe i rozliczeniowe ZUS, które są na bieżąco aktualizowane i zgodne z obowiązującymi przepisami oraz importuje je bezpośrednio do programu Płatnik.

Dlaczego warto wybrać program enova365?

OSZCZĘDNOŚĆ

dzięki jednemu, kompleksowemu programowi, redukujesz koszty i rozwijasz Firmę

ANALIZY

 dane możesz analizować w szybki i prosty sposób z każdego poziomu programu

1

DOPASOWANIE

system zawiera różne moduły i dodatki, które możesz dobierać do swoich potrzeb

DODATKOWE USŁUGI

Poza samym wdrożeniem oprogramowania, realizujemy również usługi towarzyszące procesowi przejścia na nowy system, takie jak analizy przedwdrożeniowe, migracje danych, szkolenia oraz parametryzacje programów.

analiza przedwdrożeniowa

Profesjonalne prowadzenie prac projektowych i dokumentacji. Umiejętna i efektywna komunikacja z klientem i zespołem wdrożeniowym.

parametryzacja sysmetów

Dostosujemy aplikacje do specyfiki danej organizacji, spełniając wszystkie wymagania, jakie ma Klient – od parametryzacji modułów po tworzenie dedykowanych interfejsów, modułów czy raportów.

migracja danych

Przejście na nowy system nie musi być trudne, szczególnie jeśli przeprowadzane jest przez profesjonalistów. Oferujemy migrację danych wraz z dostosowaniem formatów między programami.

szkolenia użytkowników

Szkolenia dla nowych użytkowników i administratorów są prowadzone przez nasze doświadczone zespoły, które uczą pracy na systemie. Oferujemy również szeroki wachlarz dodatkowych usług wspierających i bogate materiały szkoleniowe.

aktualizacje aplikacji

Dzięki aktualizacji baz danych i samego programu zyskujesz pewność aktualności dokumentów. Dynamicznie zmieniające się przepisy prawne nie będą już problematyczne.

Chcesz przetestować program?