TETA ME

Mobile rozwiązanie dla pracowników i managerów

Aplikacja Teta ME (Mobile Edition) jest rozwiązaniem przeglądarkowym

Samoobsługa pracownicza prowadzona jest:
• 24 godziny na dobę w każdym dniu tygodnia i miejscu,
• w prosty sposób,
• na urządzeniu używanym na co dzień – na smartfonie lub tablecie.

Urlopy

Użytkownicy Teta ME mają możliwość wnioskowania o urlopy. Pracownicy składają wnioski na urlopy objęte limitami rocznymi, czyli urlopy wypoczynkowe, urlopy wypoczynkowe na żądanie, dni lub godzin przysługujące opiekunowi dziecka do lat 14. System informuje użytkownika o przysługującym limicie oraz weryfikuje okres urlopu z wymiarem. Pracownicy mogą wnioskować również o urlopy okolicznościowe, szkoleniowe i inne przewidziane w przepisach lub
w regulaminie firmy.
Menedżerowie z poziomu Teta ME zarządzają urlopami swoich zespołów, akceptując lub odrzucając elektroniczne wnioski.

Mój profil

Użytkownicy Teta ME mają dostęp do informacji o własnym zatrudnieniu oraz danych osobowych zarejestrowanych w systemie Teta HR.
W module dostępne są takie informacje, jak:
• aktualnie przysługujące składniki wynagrodzenia
• wyposażenie będące na stanie pracownika
• członkowie rodziny zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego
• prywatne i służbowe dane kontaktowe, czyli adres, telefon, e-mail.

Wnioski pracownicze

Moduł Wnioski pracownicze jest adresowany do menadżerów różnych szczebli, w celu obsługi kadrowej podwładnych oraz do pracowników, którzy za pomocą wniosków będą mogli aktualizować wskazane dane.
Funkcjonalność modułu zapewnia:
• wnioskowanie we wskazanych procesach
• elektroniczny obieg akceptacyjny wniosków
• aktualizację danych pracownika w Teta HR/ERP.

Ostatnie artykuły

Masz więcej pytań?

Skontaktuj się z nami, aby umówić darmową i niezobowiązującą prezentację systemu!

Obsługujemy firmy w całym kraju, w formie spotkań w siedzibie klienta lub zdalnego połączenia online!