Aktualizacja aplikacji

Upgrade i update aplikacji oraz baz danych

Zmieniające się przepisy prawne wymuszają konieczność aktualizacji systemów informatycznych. Najczęściej do poprawnego działania aplikacji wymagana jest także aktualna wersja bazy danych. Z tego powodu Milestone Dom Wdrożeniowy jest w stanie przeprowadzić kompleksowy upgrade systemu HR i ERP oraz niezbędnej infrastruktury IT.