Profesjonalna analiza przedwdrożeniowa

Czym jest analiza przedwdrożeniowa?

 

Analiza przedwdrożeniowa to proces, który określa potrzeby Firmy i możliwości zespołu wdrożeniowego. W trakcie jej przeprowadzania określone zostają kolejne kroki cele wdrożenia.

Analiza przed rozpoczęciem prac jest kluczowym elementem, ponieważ w jej trakcie zostają sprecyzowane wszystkie potrzeby i oczekiwania ze strony Klienta, a zespół wdrożeniowy wie, jakie założenia musi spełnić.

Jakość zebranych informacji determinuje przebieg całego projektu. Zostają również określone techniczne i biznesowe aspekty systemu informatycznego, który ma zostać wprowadzony. Definiujemy również wszelkie wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne oraz założenia, jakie mają użytkownicy w odniesieniu do nowego systemu.

Kto bierze udział w procesie?

 

Podczas trwania takiej analizy poznajemy strukturę danej organizacji i jej zasady funkcjonowania. Nasi konsultanci odbywają szereg spotkań analitycznych z użytkownikami po stronie Klienta. Są to Menadżerowie Projektu, Użytkownicy Biznesowi, Analitycy, Konsultanci, Architekci IT, Użytkownicy Techniczni a także pozostałe osoby, które mogą być zaangażowane w w proces.

W trakcie analizy przedwdrożeniowej wszystkie informacje spisywane są w formie Dokumentu Analizy, który zawiera wszystkie protokoły, raporty i wymagania.

Jakie są etapy analizy przedwdrożeniowej?

 

Każda analiza ma swoje stałe etapy, przez które określamy harmonogram prac. Do takich działań należą:

1. Rozpoznanie oczekiwań wyjściowych zawartych w ankietach wdrożeniowych.
2. Przeanalizowanie procesów biznesowych w firmie i wymagań funkcjonalnych, które mają być usprawnione i wdrożone.
3. Rozpoznanie głównych problemów występujących w obszarze procesów kadrowo-płacowych.
4. Określenie sposobu rozwiązania rozpoznanych problemów.
5. Sprecyzowanie założeń do konfiguracji systemu, określenie specyficznych rozwiązań charakterystycznych dla danego klienta.
6. Przygotowanie założeń do migracji danych.
7. Rozpoznanie sposobu integracji z innymi istniejącymi systemami.
8. Weryfikacja i modyfikacja Dokumentu Analizy.
9. Ustalenie planu szkoleń użytkowników oraz ram czasowych projektu wdrożenia.
10. Stworzenie Projektu Wdrożenia

Dlaczego analiza przedwdrożeniowa jest tak ważna?

 

Zrozumienie biznesu klienta inicjuje projekt i jest kluczem do jego sukcesu. Umiejętnie przeprowadzona analiza gwarantuje sprawne i szybki proces wdrożenia oprogramowania. Dzięki niej uzyskujemy jednoznaczną i zrozumiałą dla obu stron listę oczekiwań i sposobów jej realizacji. Precyzujemy również, z jakimi dodatkowymi programami musimy wdrożyć integrację. Jest to niezwykle ważne, ponieważ niweluje późniejsze problemy do minimum.

Analiza przedwdrożeniowa pozwala również na zaplanowanie szkoleń dla użytkowników nowego systemu, podczas których oprogramowanie będzie testowane w siedzibie Klienta, oraz definiuje się dalszy harmonogram prac

Ile trwa analiza przedwdrożeniowa?

Ciężko określić jednoznacznie czas trwania analizy, ponieważ składa się na nią wiele czynników, takich jak: wielkość firmy, ilość wprowadzonych indywidualnych udogodnień oraz zasoby firmy wdrożeniowej. Rekomendujemy jednak dokładne pochylenie się nad tym procesem, ponieważ określone na początku współpracy działania i wymagania pozwalają na sprawniejsze zarządzanie projektem.

Chcesz przetestować program?