Szkolenia i asysty uruchomieniowe dla użytkowników

Szkolenia i asysty

 

O sukcesie wdrożenia możemy mówić wtedy, gdy bezpośredni użytkownicy nowej aplikacji będą wiedzieć, w jaki sposób jej używać i umieli sprawnie się w niej poruszać. Taką wiedzę zapewnia odpowiednie szkolenie.

Kto jest szkolony z nowego programu?

 

Wdrożenie nowego programu wiąże się z koniecznością poznania nie tylko interfejsu, ale również sposobu poruszania się po nim. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, przygotowujemy dokładny plan wdrożenia dla nowych użytkowników, administratorów oraz wiodących użytkowników, którzy będą mieli największą styczność z programem.

Dzięki fachowej wiedzy nasi specjaliści przygotowują szereg spotkań aby pokazać dokładnie wszystkie funkcje. Co ważne, uruchomienie programu i pierwszych kilka dni pracy odbywa się pod czujnym okiem naszego zespołu – po to, aby bezpiecznie i bez problemów przejść wszystkie niezbędne kroki.

Jak wygląda szkolenie i kto je przeprowadza?

 

Osobami szkolącymi są zawsze nasi konsultanci wdrożeniowi – nie tylko znają rozwiązanie, które prezentują, ale jednocześnie są ekspertami w swoim obszarze merytorycznym.

Asysty wdrożeniowe i powdrożeniowe są dodatkowym wsparciem dla użytkowników po etapie szkoleń. Łączą w sobie szkolenie razem z nadzorem i pomocą w bieżącej produkcyjnej pracy użytkowników.

Szkolenia odbywają się w oparciu o opracowany przez Kierowników Projektu plan szkoleń. Wiedza zdobyta w czasie trwania wdrożenia procentuje. Przeszkoleni użytkownicy wiodący oraz administratorzy mogą szkolić kolejnych użytkowników i przekazywać dobre praktyki, dotyczące sposobów wykorzystania potencjału nowego systemu.

Chcesz przetestować program?