Zarządzanie projektami

Kompleksowa zarządzanie projektami

 

Zarządzanie projektem to element konieczny przy każdym wdrożeniu. Umożliwia przemyślane, celowe i sprawne połączenie wszystkich niezbędnych działań wdrożeniowych.

Jakie metody zarządzania projektami są skuteczne?

W naszym zespole wdrożeniowym Milestone od początku bazujemy na wypracowanych i profesjonalnych metodykach. Opieramy się na podejściu, które czerpie swoje założenia z 3 różnych metodologii, do których należą:
1. Technika Kamieni Milowych
2. Metoda wypracowana przez PMI (Project Management Institute)
3. PRINCE 2.

Na czym polega metoda kamieni milowych?

Kamienie milowe to pewnego rodzaju punkty weryfikacyjne i kontrolne. Koniec każdego kolejnego etapu w projekcie to kolejny punkt, który przybliża do celu. Technika kamieni milowych polega na weryfikacji stopnia realizacji wykonania poszczególnych etapów. W celu oceny stanu danego projektu bierzemy pod uwagę różne czynniki, takie jak: wpływ cząstkowych wyników projektu dla wyników jego kolejnych etapów oraz dla efektu końcowego, dotrzymanie planowanych terminów projektu, kontrolę założonego budżetu i wiele innych.

Metoda PMI – uniwersalne zasady zarządzania projektami

Eksperci z Instytutu PMI opracowali zbiór zasad zarządzania projektami, które zawarli w kompendium wiedzy będącym podstawą dla profesjonalnego Managera Projektu. W tej metodzie każdy projekt dzieli się na ściśle określone fazy. Na początku budujemy strukturę osobową w projekcie zarówno po stronie klienta, jak i naszej. Do poszczególnych osób w strukturze przypisane są odpowiednie zadania i odpowiedzialności. Dzięki prowadzeniu uporządkowanej dokumentacji możemy przekazać dla Kierownika Projektu po stronie klienta gotowe zestawy materiałów i narzędzi, które stanowić będą podstawę ścieżki prowadzenia projektu.

Projekty w środowisku sterowanym

 

Metodyka PRINCE2 powstała w Wielkiej Brytanii i jest uznawana za ogólnoświatowy standard w tym zakresie. Zawiera w sobie elementy kontroli, zarządzania oraz organizacji projektów, jak również wskazuje konkretne sposoby, z zastosowaniem których praca powinna zostać wykonana.

Zgodnie z założeniami PRINCE2 możemy wyróżnić 7 głównych procesów potrzebnych do pomyślnego zarządzania strategicznego i operacyjnego w projekcie. Są to:
1. Przygotowanie Projektu (PP) – zdefiniowanie zakresu projektu.
2. Zarządzanie Strategiczne Projektem (ZSP) – zarządzanie projektem przez Komitet Sterujący.
3. Inicjowanie Projektu (IP) – określenie korzyści, ryzyka, zarządzanie jakością.
4. Sterowanie Etapem (SE) – monitoring projektu, określenie priorytetów zadań, zapewnienie aktualności uzasadnienia biznesowego, efektywna praca po obu stronach zespołu.
5. Zarządzanie Dostarczaniem Projektu (ZDP) – kontrola nad zgodnością dostarczanego systemu z wytycznymi.
6. Zarządzanie Końcem Etapu (ZKE) – wykonanie kontrolowanego rozpoczęcia i zakończenia wszystkich zarządczych etapów projektu.
7. Zamykanie Projektu (ZP) – ukończenie wszystkich prac projektowych w sposób kontrolowany. Uzyskanie akceptacji odbiorców produktów projektu. Zapewnienie wiedzy dotyczącej użytkowania dostarczonego systemu dla użytkowników nowo wdrożonego rozwiązania. Opieka i utrzymanie po wdrożeniu projektu.

Chcesz przetestować program?