Wersja platynowa w systemie enova365 posiada wiele dodatkowych i ułatwiających pracę mechanizmów. Dzisiaj skupimy się na jednym z nich, mianowicie na opcji jaką jest wielofirmowość. 

Wersja wielofirmowa to opcja idealna dla firm powiązanych ze sobą osobowo lub w ramach tej samej spółki kapitałowej, potrzebujących skutecznych rozwiązań systemowych. Wielofirmowość zapewnia korzystanie z jednej licencji. Przydatną funkcją w tym wypadku jest wielooddziałowość rozszerzona, czyli zapewnienie wielopoziomowej struktury poszczególnych oddziałów. W skrócie zapewnia ona niezależną, sprawną pracę każdego z oddziałów, bez ryzyka udostępniania danych oraz dokumentów z innych oddziałów. Praca na jednej bazie danych jest możliwa dzięki takiemu samemu numerowi NIP, co umożliwia i usprawnia fakturowanie czy rozliczenia. 

Wielooddziałowość posiada wiele przydatnych opcji, takich jak deklaracje kadrowe PIT i ZUS oraz dane słownikowe odrębne dla każdego oddziału, a także niewidoczne dla oddziałów listy pracowników. Posiada możliwość wskazania oddziału na dokumentach z poszczególnych modułów (np. dokumentów rozliczeniowych) lub do zestawień księgowych. Można wykorzystać funkcje w postaci dowolnego przyporządkowania kont księgowych do oddziałów lub przypisywać oddział do kontrahenta. Istnieje opcja tworzenia rejestrów VAT z podziałem na oddziały, możliwość JPK oddziałowego lub wspólnego dla całej firmy, a także rozwiązanie w postaci rozliczenia amortyzacji i kosztów rozliczeń międzyokresowych z podziałem na oddziały. Ponadto znajdziemy tam opcję dotyczącą procedur ISO, w postaci opcji określania numerów procedur na definicjach dokumentów, widniejących następnie na ich wydrukach. 

Wielofirmowość to niezwykle przydatna opcja wersji platynowej systemu enova, która zapewnia spójny, scentralizowany system wymiany informacji w obszarze działalności kilku firm jednocześnie.