Wielofirmowość w programie TETA to usprawnienie całego działu kadrowo-płacowego. Łączenie różnych spółek w ramach jednej grupy kapitałowej może powodować wiele problemów i wydłużać czas obsługi. W TETA problem ten został rozwiązany w elegancki sposób – możliwy jest dostęp do wszystkich podmiotów, który usprawnia pracę. Jakie jeszcze korzyści daje funkcja wielofirmowości?

Zarządzanie spółkami

Program TETA umożliwia połączenie zakładów lub spółek funkcjonujących w jednym holdingu tak, by swobodnie mogły przepływać dokumenty. W wielu programach HR nie ma takiej opcji, a do każdego oddziału należało uruchomić osobny program. Producent wyszedł naprzeciw tym problemom, uruchamiając możliwość swobodnego korzystania z programu. Integracje z zewnętrznymi podmiotami nigdy nie były łatwiejsze. Za sprawą wielofirmowości w TETA można łączyć różne zależne programy jednocześnie dla wszystkich baz danych.

Łatwe raportowanie.

Co ważne, TETA to program, który umożliwia bardzo swobodne poruszanie się po systemie. Płynne przechodzenie między spółkami nie wymaga dodatkowego logowania się ani przełączania sesji. TETA wspomaga również raportowanie, ponieważ jako jedyne oprogramowanie pozwala generować raporty dla wszystkich zakładów, pozwalając na analizę danych dla całego holdingu.

Dostęp do dokumentacji

Wielofirmowość w TETA wspomaga usprawnienie procesu przepływu informacji i dokumentów między podmiotami wchodzącymi w skład organizacji. Dzięki temu czas pracy pracowników kadrowych już nie musi być przeznaczany na wyszukiwanie informacji o danym pracowniku – wystarczy, że przełączy się. Program TETA ma również funkcję kopiowania danych pracownika. Na czym to polega? Kiedy pracownik przechodzi z jednej spółki do drugiej, wszystkie jego informacje mogą zostać bezpośrednio skopiowane do nowego pracodawcy. Dodatkowo, możliwe jest uzyskanie dostępu do bieżących działań w każdej z firm. Pozwala to na rozwój talentów pracowników i rozpoznawanie ich problemów przy wykonywanej pracy.

Digitalizacja przedsiębiorstwa

Program TETA umożliwia także prowadzenie archiwum, które od 1 stycznia 2019 roku można posiadać także w formie elektronicznej. To spore ułatwienie, także dla całej firmy, ponieważ fizyczne archiwum zajmuje zwyczajowo bardzo dużo miejsca. Możliwe jest również podpisywanie dokumentów drogą elektroniczną. Pozwala to na znacznie szybszą obsługę procesów w firmie. Dzięki temu rozwiązaniu przepływ dokumentów między placówkami może odbywać się drogą elektroniczną.

Dostęp do programu

Podczas określania zależności i budowania struktur organizacyjnych, zarządzający spółek mogą określać jakie informacje może widzieć konkretny użytkownik. Powoduje to, że dostęp jest do wszystkich firm, ale można go ograniczyć do mniejszych zależności, np. po jednostce organizacyjnej. TETA oferuje również cały pakiet dodatkowych korzyści, które usprawniają pracę nie tylko działu kadrowego. Aplikacja TETA ME jest integralną częścią systemu. To mobilny dostęp do wszystkich służbowych informacji i dostępny na każdym urządzeniu z internetem. W aplikacji pracownik może zobaczyć swoje grafiki, podejrzeć plan urlopu czy wnioskować do menadżera. Warto wspomnieć o tym, że program TETA umożliwia podejrzenie wszystkich informacji “z lotu ptaka”, sprawiając, że analiza wszystkich danych kadrowych jest znacznie łatwiejsza.