Sezon urlopowy to gorący okres w kadrach, szczególnie w dużych przedsiębiorstwach, liczących kilkaset lub kilka tysięcy pracowników. Zaplanowanie, zatwierdzanie oraz rozliczanie absencji w pracy może powodować wiele trudności i generować niezliczoną ilość dokumentów. Dzięki aplikacji TETA ME, pracownik sam może wysyłać wnioski urlopowe do swojego przełożonego. Działa to zarówno w aplikacji mobilnej oraz z aplikacji desktopowej. Ogranicza to biurokrację, a kierownik ma bezpośredni wgląd w grafiki, dostępności pracowników i pozostałe dni wolne do wykorzystania.

Aplikacja mobilna i desktopowa TETA ME to duże ułatwienie dla działów HR w przedsiębiorstwach. Samoobsługa pracownicza ogranicza zbędą biurokrację i skraca czas potrzebny na akceptację wniosków. Dodatkowo, zapewnia pracownikom dostęp do wszystkich informacji oraz możliwość aktualizacji w dowolnym momencie.

Jak zgłasza się wnioski urlopowe w TETA ME?

Funkcjonalność Stan urlopu dostępna jest na formularzu Moje urlopy i służy do weryfikacji stanów urlopów przysługujących zalogowanemu użytkownikowi aplikacji.  W górnej części formularza dostępne są zakładki – Stan urlopu i Wnioski dzięki którym można przełączać się pomiędzy widokami stanów urlopów i listą złożonych wniosków urlopowych pracownika. Domyślnie, po wejściu na wtyczkę, otwierana jest zakładka prezentująca stan urlopów.

Po zalogowaniu do aplikacji, wniosek o urlop dodaje się za pomocą przycisku ‘Dodaj urlop’ znajdującego się na formularzu Moje urlopy. Na wywołanym formularzu należy wypełnić dostępne pola. 

Pod terminem urlopu widoczna jest liczba dni urlopu, która zostanie wykorzystana, wyliczana na podstawie dat początku i końca urlopu. Uwzględniane są tylko dni robocze wg harmonogramu pracownika oraz liczba dni pozostałych do wykorzystania. Dane wyświetlane są w kontekście pracownika z uwzględnieniem absencji zapisanych i rozliczonych po stronie TETA HR. Wyświetlana jest liczba dni urlopu pozostałego o typie wskazanym w polu typ urlopu. Na wyliczenia nie mają wpływu wnioski urlopowe zgłoszone przez pracownika, które nie zostały zatwierdzone. Możliwe jest również wyznaczenie zastępcy podczas składania wniosku, w tym celu należy wybrać przycisk Zastępca i wybrać zastępcę z listy, która się pojawi.

Kto zatwierdza wnioski urlopowe?

Wnioski urlopowe trafiają do bezpośredniego przełożonego, określonego w strukturze podczas wdrażania. Przesłanie do akceptacji następuje automatycznie bez możliwości wyboru przełożonego lub innej osoby odpowiedzialnej za akceptację wniosku. Widoczne akcje do wykonania zależą od definicji obiegu dokumentów. Kierownik decyduje o możliwości przydzielenia lub odmowy udzielenia urlopu. Każda jego decyzja jest bezpośrednio przekazywana do działu kadr oraz pracownika, który ma uaktualniony stan pozostałych wolnych dni.