Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych do celów marketingowych przez Impel Business Solutions Sp. z o.o.

Przyjmuję do wiadomości, że administratorem moich danych osobowych, w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, jest Impel Business Solutions sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Słonimskiego 6, 50-304 Wrocław.

Impel Business Solutions sp. z o.o. – jako administrator danych – informuje, że dane osobowe będą przetwarzane w celu przedstawienia ofert na usługi świadczone przez Impel Business Solutions sp. z o.o.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, w oparciu  o przepis art 6 ust. 1 lit. A) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 2016 r. (RODO). Informujemy, że udzielona zgoda może być wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, nie dłużej jednak niż 2 lata od jej udzielenia.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Impel Business Solutions sp. z o.o., za wyjątkiem podmiotów realizujących na rzecz administratora usługi w obszarze zarządzania systemami teleinformatycznymi oraz usługi marketingowe.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), jeżeli w Pana/Pani ocenie dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem. Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/ Pan skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt z nami: Inspektor Ochrony Danych: Barbara Smalarz, e-mail: iod.ibs@impel.pl