Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych do celów marketingowych przez Milestone Dom Wdrożeniowy Sp. z o.o.

 1. Administratorem danych osobowych są organizatorzy webinaru „Nowoczesna cyfryzacja przedsiębiorstwa” Milestone Dom Wdrożeniowy Sp. z o.o., ul Tęczowa 13, 53-601 Wrocław, NIP: 8992755130.
 2. Wszelkie uwagi związane z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych można kierować do Administratora Danych Osobowych na adres email: kontakt@milestonedw.pl
 3. Dane osobowe objęte zgodą, tj. imię, nazwisko i adres e-mail, przetwarzane będą na podstawie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), tj. na podstawie udzielonej zgody, w celu prowadzenia akcji marketingowych.
 4. Odbiorcą danych osobowych będą pracownicy/współpracownicy Administratora, którzy w ramach wykonywania swoich obowiązków muszą posiadać do nich dostęp w związku z organizacją akcji marketingowych, takich jak wysyłka newslettera, maili promocyjnych i zaproszeń na kolejne wydarzenia organizatorów.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu cofnięcia przez Panią / Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 7. W zakresie oraz na zasadach wynikających z RODO posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można odwołać w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@milestonedw.pl
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 10. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak jest niezbędne w celu prowadzenia z Państwem komunikacji w zakresie oferty Administratora.
 11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym ich profilowaniu.