Zmiana przepisów wynikająca z tak zwanego Polskiego Ładu 2.0 ma wejść w życie 1 lipca 2022 roku. Aktualnie ustawa oczekuje na głosowanie w Senacie, jednak jej główne zasady są już znane. Co czeka podatników w drugiej połowie roku i jakie przepisy zostaną zmienione?

Obniżenie stawki PIT.

Nowy projekt Polskiego Ładu przewiduje zmniejszenie stawki podatku PIT o 5 punktów procentowych – z 17 do 12% w pierwszym przedziale skali podatkowej według zasad ogólnych. Zmiana ta dotyczy zarówno podatników zatrudnionych na umowie o pracę i zlecenia, jak i przedsiębiorców na skali podatkowej. Zmiany te będą widoczne już w trakcie pobierania zaliczek na podatek. Co jednak najważniejsze, zmiana ta ma zadziałać również wstecz – czyli okresu styczeń-czerwiec 2022. Wyrównanie nastąpi w 2023, po złożonej deklaracji podatkowej za 2022r.

Zmiana formy opodatkowania w trakcie roku.

Istotną zmianą jest również umożliwienie przedsiębiorcom zmianę formy opodatkowania w trakcie trwania roku. Przez wprowadzenie obniżonej stawki podatku PIT od 1 lipca 2022, podatnicy rozliczający się ryczałtem lub w formie liniowej mogą być stratni. Dlatego przedsiębiorcy, którzy korzystniejsze rozwiązanie odnajdują w skali podatkowej, będą mogli zmienić formę opodatkowania. Odbędzie się to poprzez złożenie rocznego zeznania za 2022r. Muszę w nim wykazać, które dochody w trakcie 2022r. opodatkowali ryczałtem lub podatkiem liniowym.

Prawo do odliczenia podatku dla składki zdrowotnej.

Zmiana przepisów wprowadzana Polskim Ładem 2.0 ma również dotyczyć częściowej możliwości przywrócenia odliczania składki zdrowotnej od kwoty należnego podatku PIT. Zmiana jednak nie obowiązuje wszystkich – odliczenie będzie możliwe tylko dla przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym (według stawki 19%) oraz ryczałtem a także podatnicy rozliczający się w formie karty podatkowej. Odliczenie składki zdrowotnej nie będzie przysługiwało jednak tym, którzy rozliczają się według skali podatkowej. Warto podkreślić także, że limit odliczanej od podatku składki zdrowotnej wynosi 8700zł w skali roku i ma być corocznie waloryzowany o wskaźnik zawarty w ustawie.

Likwidacja ulgi dla klasy średniej.

Wprowadzenie skomplikowanego mechanizmu wyliczającego ulgę dla klasy średniej było szeroko krytykowane. Rozwiązanie, mające na celu zniwelowanie negatywnych skutków braku odliczenia składki zdrowotnej, nie sprawdziło się w przypadku podatników zarabiających powyżej 133 692zł rocznie. W zmianach przepisów od 1 lipca przewiduje się, że ulga ta zostanie zlikwidowana. Zmiana ta ma być finalnie neutralna dla podatników, wyrównywana zmianą stawki podatku PIT (z 17% na 12%).