Zmiany wynikające z Polskiego Ładu będą dotyczyć każdego z nas, bardziej lub mniej dotkliwie. Nowelizacja ustaw w sprawie podatków, ubezpieczeń czy kwot wolnych od podatków wprowadzają jednak sporo konsternacji. Problematyczne jest ich stosowanie a także interpretacja. Jakie są więc najważniejsze zmiany, wchodzące w życie od 1 stycznia?

Trzy kluczowe zmiany wynikające z Polskiego Ładu.
  1.  Zmiana progu podatkowego i kwoty wolnej od podatku.
    Od nowego roku zmienią się zasady rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych. Zmianie ulegnie pierwszy próg podatkowy – wzrośnie z dotychczasowych 85 528 zł do 120 000 zł. Stawka, jaka będzie obowiązywać podstawę obliczenia wynosi 17% dla dochodów do 120 000zł, natomiast w przypadku przekroczenia tej kwoty, podatek będzie wynosić 15 300 zł plus 32% nadwyżki ponad 120 000 zł. Co więcej, zmianie ulegnie także kwota wolna od podatku – z dotychczasowych 8 000zł do 30 000zł. Zastosowanie kwoty wolnej od podatku polega na obniżeniu podatku o stałą kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 5 100 zł w danym roku podatkowym.

  2. Składka zdrowotna w Polskim Ładzie.
    Aktualnie największe emocje i wątpliwości wzbudza nowy system rozliczania się ze składki zdrowotnej. Dotychczas wynosiła ona 9% podstawy jej wymiaru i częściowo podlegała odliczeniu od podatku dochodowego (7,75% podstawy jej wymiaru). Projekt zmian zakłada jednak, że nie będzie już możliwość obniżenia podatku o obliczalną obecnie część składki zdrowotnej. Ustawodawca zastosował jednak specjalne rozwiązanie łagodzące skutki braku odliczenia składki. Podlegać pod nie będą jedynie pracownicy, których roczne przychody ze stosunku pracy są niższe niż 133 692zł

  3. Ulga dla klasy średniej.
    Ta ulga przyczynia się do niwelowania skutków braku odliczenia składki zdrowotnej. Podlegają jej osoby, które wykazują przychody w wysokości od 68 412 zł i nie przekraczają limitu 133 692 zł rocznie oraz pracują na podstawie stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku oraz stosunku służbowego. Warto jednak wspomnieć o ograniczeniach. Zmiana nie obejmuje dochodów uzyskiwanych przez osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych (czyli umów zlecenie i o dzieło).
Jak poradzić sobie z Polskim Ładem?

Nie ma na to złotego środka – odbywanie kursów, szkoleń i poszerzanie swojej wiedzy na temat zmian w prawie jest wpisane w zawód księgowego czy kadrowego. Wprowadzanie tych zmian może być łatwiejsze. Pomocnym przy tak dużej nowelizacji jest odpowiedni program dopasowany do zmian w prawie. Rozwiązanie które wdrażamy – teta oraz enova365 – aktualizują algorytmy na bieżąco. Zapytaj o ofertę – pomożemy dopasować program do możliwości firmy.