Wraz z wejściem w życie nowych przepisów, od 1 stycznia 2022 roku wiele zmian czeka również obszar handlu. Przygotowanie do tych zmian warto zacząć wcześniej, mimo że niektóre zmiany będą obligatoryjne od 2023 roku. Jakie są najważniejsze zmiany w handlu?

Zmiany w deklaracjach Intrastat

Ta nieduża zmiana warta jest odnotowania – od 1 stycznia 2022 roku zacznie obowiązywać zmiana w zakresie danych dostarczanych w deklaracji Instrat Wywóz. Zmienia się również generowany plik XML, który jest wysyłany do PUESC. Zmiana polega na dodatkowym wskazaniu kraju pochodzenia towaru. Przed wejściem w życie przepisów warto upewnić się, że wiadomo skąd pochodzi towar.
(Podstawą prawną tej regulacji jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2152 z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej.)

Elektroniczny dokument Tax Free

Od 1 stycznia wchodzi zmiana w dokumentach Tax Free. Wszyscy sprzedawcy, którzy oferują zwrot podatku VAT podróżnym spoza Unii Europejskiej będą mieli obowiązek wystawienia takich dokumentów. Wystarczy dokument sporządzony w formie elektronicznej. Schemat działania jest prosty: sprzedawca wystawia dokument sprzedaży (fiskalizowany) dla nabywcy finalnego spoza UE. Do tego dokumentu generuje dokument Tax Free z dodatkowymi danymi nabywcy. Następnie z dokumentu Tax Free generuje plik XML i wysyła go do PUESC, gdzie zostaje nadaje się mu numer. Sprzedawca musi przekazać dokument Tax Free i przekazać go klientowi wraz z dokumentem sprzedaży.

Kiedy klient wywozi towar poza UE, na granicy celnik rejestruje potwierdzenie wywozu, co zostaje odnotowane w PUESC. Zmienia się status dokumentu. Kiedy klient wróci z potwierdzeniem wywozu towaru, sprzedawca potwierdzi zmieniony status. Może on wtedy zarejestrować dokument zwrotu podatku VAT i wypłaca zwrot klientowi. Ostatnim krokiem jest rejestracja w PUESC rozliczenie dokumentu Tax Free.
(Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie ewidencji prowadzonej w systemie TAX FREE z dnia 22.07.2021r.)

Krajowy System e-Faktur

Jest to jedyna zmiana w przepisach handlowych, która od przyszłego roku jest dobrowolna, a obowiązkowa stanie się wraz z początkiem 2023 roku. KSeF to rządowy system informatyczny, który jest swoistym repozytorium faktur sprzedaży wystawianych przez podatników VAT. Przechowywane w nim faktury będą ustrukturyzowane (jako pliki XML). System e-Faktur służy również wymianie dokumentów – odbiorca będzie mógł ją z niego pobrać. Mimo, że rozwiązanie jest póki co dobrowolne, niesie za sobą wiele korzyści. Platforma może służyć jako miejsce do wymiany faktur w jednym formacie. Jest to także darmowe archiwum faktur. Nie ma konieczności ich drukowania i archiwizowania w firmie. Dodatkowo, można uzyskać szybszy zwrot podatku VAT (w ciągu 40, a nie 60 dni).
(Podstawa prawna: Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 29.10.2021r.)

Zmiany w handlu, wprowadzane w Polskim Ładzie, są na bieżąco aktualizowane wraz z aktualizacją oprogramowania. Moduł Handel i Magazyn programu enova365. Zapraszamy do kontaktu – przedstawimy wersję demo wraz ze zmianami.