Dynamicznie zmieniające się przepisy są zagwozdką dla działów HR każdej firmy. Nie inaczej jest z planowanymi zmianami w Kodeksie Pracy – w pierwszym czytaniu nowego projektu mogliśmy usłyszeć m.in. o regulowaniu pracy zdalnej, kontroli trzeźwości czy sygnalistach, czyli osobach zgłaszających naruszenia prawa. Co oznaczają te zmiany?

Ustawa o sygnalistach.

Ustawa ta jest szczególnie istotna dla dużych przedsiębiorstw, zatrudniających powyżej 250 osób, bo to oni są pierwszą grupą zobligowaną do wdrożenia nowych procedur. W ramach tej zmiany zgłaszanie naruszeń będzie mogło mieć miejsce zarówno dla jeszcze nie rozpoczętego stosunku pracy, jak i trwającego i zakończonego, a rodzaj zatrudnienia zgłaszającego nie będzie miał znaczenia. Osoby zgłaszające mają być chronione, a pracownicy szkoleni w zakresie zgłaszania nieprawidłowości. Ustawa przewiduje, że każdy pracownik będzie znał narzędzia i kanały przesyłania zgłoszeń, które będą przechowywane do 15 miesięcy.

Praca zdalna regulowania prawnie.

To ustawa, na którą czekało wielu pracodawców i pracowników – w końcu regulująca kwestie pracy zdalnej. Wynika z niej, że po stronie pracodawcy będzie określenie w przepisach wewnętrznych które grupy pracowników (lub działy) będą mogły korzystać z pracy zdalnej a także ustalać w jaki sposób pracownicy mają zgłaszać gotowość do pracy, potwierdzając obecność. Dodatkowo, ustawa przewiduje, że w przepisach znaleźć muszą się zapisy o pokrywaniu kosztów pracy zdalnej (w formie ekwiwalentu lub ryczałtu). Warto jednak podkreślić, że to również spore wyzwanie dla pracodawców – szczególnie jeśli mówimy o obowiązkach BHP oraz RODO.

Work-life balance i umowa o pracę.

Zmiany w Kodeksie pracy doprecyzowują obszar tzw. dyrektywy work-life balance. Nowelizacja Kodeksu uzupełnia informacje, które będą musiały się znaleźć na nowej umowie o pracę. I tak wynika z niej, że umowa na okres próbny będzie musiała zawieć informacje dotyczące jej przedłużenia o czas urlopu (lub innej nieobecności pracownika, która jest traktowana jako usprawiedliwiona). W umowie o pracę wymagane jest również wskazanie siedziby pracodawcy, a w przypadku pracy u osoby fizycznej – miejsca zamieszkania. Dodatkowo, w ciągu 7 dni od zawarcia umowy o pracę, pracodawca będzie musiał poinformować pracownika o takich kwestiach, jak przerwy w pracy, zasadach pracy w nadgodzinach i ich wynagradzania, wymiarze płatnego urlopu przysługującego pracownikowi oraz dobowym i tygodniowym odpoczynku a nawet o prawie pracownika do szkoleń w przypadku, gdy są one na podstawie wewnętrznych regulaminów zapewnione.

Kontrola trzeźwości.

Według projektu ustawy nowelizującej, pracodawcy uzyskają możliwość przeprowadzenia wyrywkowej kontroli pracowników, u których podejrzewają spożycie alkoholu. Zanim jednak kontrola będzie mogła być przeprowadzona, w wewnętrznych regulacjach firmy muszą znaleźć się zapisy regulujące takie badania, określając grupy pracowników których mogą dotyczyć, sposoby jej przeprowadzenia oraz czas i częstotliwość ich trwania. Przeprowadzona kontrola będzie musiała być udokumentowana, a raport musi zawierać wszystkie informacje wskazane w ustawie. Co istotne, badanie nie może być wykonywane z zaskoczenia – informacja o możliwej kontroli musi odbyć się poinformowaniem pracowników sposobem określonym w regulaminie nie później niż 14 dni przed jej wykonaniem.

To z pewnością nie wszystkie zmiany w Kodeksie pracy, które ustawodawcy przygotowali dla nas na ten rok. Jeśli potrzebujesz oprogramowania, które na bieżąco aktualizowane jest to wszystkich przepisów, porozmawiajmy! Skontaktuj się z nami i umów niezobowiązującą prezentację.